திங்கள், 18 மே, 2015

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல....

video
இனச்சுத்தி படுகொலையின் ஆறாம் ஆண்டு நினைவலை....

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்