திங்கள், 18 மே, 2015

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல....

இனச்சுத்தி படுகொலையின் ஆறாம் ஆண்டு நினைவலை....

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...