வெள்ளி, 15 மே, 2015

வாய்மையின் அழகு...


அழகே அழகு அமுத மழை பொழியும்
அழகுத் தமிழ் அழகு...
இசை யெனும் பூபாளக் குயிலின்
இளம் காலை அழகு
அள்ளி அனலிட்டு அந்திவரை சுட்டாலும்
அல்லியின் காதலன் அந்த ஆதவனும் அழகு
அண்ட சராசரமும் அழகு.. இயற்கையும் அழகு..
இதை எல்லாம் வென்றாய் என் மகளே..
 நீ பேசும் வாய்மொழியே.. வாய்மையின் அழகு...
Kavignar Valvai Suyen

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...