சனி, 24 ஜனவரி, 2015

மனிதன்...


கருவில் உருவாகி மடியில் விளையாடி
மழலை மொழி பேசி பகிர்ந்துன்டான் மனிதன்
தடங்கள் இருக்கின்றன, அவனை காணவில்லை!
மனிதன் எங்கே ? தேடுகிறேன் !
எழுத்தில் இருக்கிறது உயர் வழ்வு
உரிமை இல்லை உயிர் இல்லை
இப்போது அதற்கு !
மக்களை பெறுகிறாள் மாதரசி மகராசி
மனிதம் செத்த மண்ணில் புனிதம் புறையோடிவிட்டது
சுடாமல் சுடும் வாழ்வுக்குள் தொடாமலே தீயுது நெஞ்சு
ஆசை மோகம் குரோதம் இத்தியாதி இத்தியாதி
வைரஸ் என்பது இதுதான் - தீக்குச்சியும் தேவை இல்லை
கண்ணாடியில் என் முகம் பார்த்தேன் மனிதனை காணவில்லை
புனிதம் அற்றவர்களில் நானும் ஒருவன் என்பதை
நிலை நிறுத்தியது கண்ணாடி...
Kavignar Valvai Suyen

தீயதை தீயே தின்னும் அறிவேன் அனலே !!!

கருப் பொருளான கவிதை நீ அலை கடல் மீதிலும் ஓடம் நீ அன்பெனும் அறிவுடமை அழி நிலையாகி தாழ்வுறு பேதமை பெருஞ் சுவராகினும் தகர்வது செய்த...