வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

தங்கம் வாங்கும் என் செல்லம்மா !!!


ஓடி ஓடி ஓடாய் தேய்ந்து சேர்த்த பணம் என் செல்லம்மா

நீ சேமித்துச் செழிப்புற வாங்கி வையேன் தங்கம் தப்பில்லே

சேதாரம் இல்லையடி ஆதாரம்தான் அது அழிவே இல்லே  

வறுமை வந்துன் திண்ணையில் தூங்கினால்

கலங்காதே கண்ணே விற்றேனும் வாங்கிடுவாய்

வாழ்வும் வளமும்அட்சய திதியன்று தங்கம் வாங்கி சேர்த்து வைச்சா

ஊருக்குள்ளே உயர்வாயென ஊரே சொன்னாலும்

உன் புத்தி எங்கே போச்சு

வட்டிக்கு பணம் எடுத்து வாங்கி வந்த தங்கம் தானே

பெட்டியிலே செல்லரித்து உறங்கிதடி

பெட்டியிலே உள்ள தங்கம் குட்டி ஒண்ணும் போடலையே

வறுமை வந்து வாசலிலே வைராக்கியம் கொள்ளுதேடி

குசேலன் வீட்டுக் கூரை காண வாறாங்க ஊரவங்க

வாங்கி வைச்ச நகையாலே வாழ்க்கை இப்போ நாசமாச்சு

நிமிர்ந்து பாரேன் மேலே கொஞ்சம்

குசேலன் வீட்டுக் கூரை இப்போ நம்ம தலைமேலேபாவலர் வல்வை சுயேன்

சூதறிந்தால் தாழ்வறியாய்....

தத்தித் தாவும் முல்லை செல்வங்களே இறக்கை துணை உமக்கின்னும் போதாது கழுகுகள் வட்ட மிடுகின்றன அந் நாளில் பயம் அறியா குஞ்சே நானும் அன...