புதன், 6 ஜனவரி, 2016

முழுகித்தான் நான் இருக்கேன் ...

சத்தியமா நான் இருந்தேன் ஒத்தையிலே எந்தன் மச்சான்
நீ முத்தம் வந்து போகையிலே தேதி சொல்லி சிரிக்க வச்சே
பூப்பூவாய் பூச் சொரிந்த சோலை மலர்த் தோப்புக்குள்ளே
பச்சரிசி வெல்லம் சேர்த்து பரிசம் போட்டு தந்தவனே
சந்தைக்கு போன மச்சான் சாயங்காலம் ஆச்சேடா
முழுகித்தான் நான் இருக்கேன் மூன்று நாள் முடிஞ்சு போச்சே
இராத்திரியின் கூரையிலே பூச்சரங்கள் பூத்துடுச்சு
மாறாப்பு ஓரத்திலே மாங்கனியும் ஒளிந்திருக்கு
என் காவலனே காவலனே உன்னை இன்னும் காணோமடா
கால நேரம் பார்த்து கயித்துக் கட்டில் காத்திருக்கு
ஆக்கி வைச்ச மீன் சோறு ஆறும் முன்னே வந்துவிடு
விடி வெள்ளி முழைக்கும் முன்னே விழா பார்த்து வந்திடுவோம்....
Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...