ஞாயிறு, 3 ஜனவரி, 2016

கன்னி மலர் ...

பூத்திருந்து காத்திருந்தேன் பூங் குயிலே உனக்காக - தேன்
எடுத்து போகும் போதில் என் தேவனிடம் சேதி சொல்லு
நாளைய விடியல் வரும் வேளை மரணம் என்னை தொட்டுருக்கும்
ஒரு நாள் வாழ்வில் என் சரிதை எழுதி
மகரந்தப் பேழையில் தந்துவிட்டேன் சேருமிடம் சேர்த்துவிடு
கன்னி மலரின் கலைந்த கனவை  உன்னை அல்லால் வேறு யார் அறிவார்...
Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...