ஞாயிறு, 10 ஜனவரி, 2016

என்னை ஏன் அழைக்கிறாய் நீ….


தோழனே ஆடவர்தானே ஏற்றுகிறார்

உலகில் ஒளி விளக்கு

அட என்னை ஏன் அழைக்கிறாய் நீ

விளக்கேற்ற உன் வீட்டுக்கு

பகலுக்கு ஒளி விளக்கு சூரியன்

இரவுக்கு ஒளி விளக்கு சந்திரன்

நான் தட்டும் தீப்பெட்டியை

நீயே தட்டி ஏத்திக்கொள்

பத்திக்கொள்ளும் குத்துவிளக்கு ...Kavignar Valvai Suyen  

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...