புதன், 13 ஜனவரி, 2016

போதும் உந்தன் யாலமே ...


பருதா போடும் பெண்ணே ஏன்டி பந்தி வைக்கிறே

பவளப் பாறையில் நீதான் நிலா என

நின்று ரசிக்கிறேன்...

சூடான ராணி நீதான் நீதான் சும்மா உசுப்பேத்துறே

துபாய் சேக்கு டுபாக்கூர் என்றே டாப்பு டக்கர் பண்ணுறே

பாதி ராத்திரி மோதி அலையிறே

மீதி ராத்திரி மின்னலாகிறே

காதலாலே கன்னம் இட்டு களவு கொள்ளுறே

மோதலாலே விரசம் ஊட்டி நாளம் மீட்டுறே

போதும் உந்தன் யாலமே வேண்டாம் இந்தக் காதலே

ஒரு முறைதானே திருமணம் என்பதில்

நான் கண்ணா இருக்கிறேன்...

Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...