புதன், 13 ஜனவரி, 2016

போதும் உந்தன் யாலமே ...


பருதா போடும் பெண்ணே ஏன்டி பந்தி வைக்கிறே

பவளப் பாறையில் நீதான் நிலா என

நின்று ரசிக்கிறேன்...

சூடான ராணி நீதான் நீதான் சும்மா உசுப்பேத்துறே

துபாய் சேக்கு டுபாக்கூர் என்றே டாப்பு டக்கர் பண்ணுறே

பாதி ராத்திரி மோதி அலையிறே

மீதி ராத்திரி மின்னலாகிறே

காதலாலே கன்னம் இட்டு களவு கொள்ளுறே

மோதலாலே விரசம் ஊட்டி நாளம் மீட்டுறே

போதும் உந்தன் யாலமே வேண்டாம் இந்தக் காதலே

ஒரு முறைதானே திருமணம் என்பதில்

நான் கண்ணா இருக்கிறேன்...

Kavignar Valvai Suyen

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...