ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

கண்ணீர் அஞ்சலி ...

அமரர், ஈஸ்வரலிங்கம் சந்திரகுமார்.

தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன !!

இனியவளே உன் பெயரெழுதி பேனா தந்த முத்தத்தில் நீ வருவாயென காத்திருந்தேன் தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன உன் பெயரில் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...