சனி, 16 ஏப்ரல், 2016

இதழ்கள் எழுதும் ரகசியக் கடிதங்கள்..!இதழ்கள் எழுதும் ரகசியக் கடிதங்களில்
இறக்கை விரிக்கின்றன
மனம் எனும் பட்டாம் பூச்சிகள் !

மோகக் காதல் முன்னரங்க வகுப்பில்
ஆசைத்தூறல் ,
எல்லை இல்லா ஏகாந்த வெளியில்
அறுபதிலும் இளைப்பாற
மனசில்லை மனசுக்கு
வற்றிய தடாகத்திலும் தூர்வாரி
துகில் முகிலுக்குள் ஒளிகிறது
எத்தனையோ இராத்திரிகள் செல்லரித்து இறந்தாலும் 
சுட்டெரிக்கும் நெருப்பு மேனி களை தின்றாலும்
பசி எடுத்த நாள்கள் பட்டுணியில் கழிந்ததென்று
இதழ்கள் எழுதும் ரகசியக் கடிதங்கள்
குப்பையிலும் உயிர்க்கின்றன....

Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...