சனி, 27 பிப்ரவரி, 2016

சொல்லிவிட்டேன் உன்னிடத்தில் .....சின்னச் சின்ன ஆசைகளை சொல்லிவிட்டேன் உன்னிடத்தில்
அள்ளிக்கொள்கிறாய் ஆசைதீர உன் விழிகளால்
உன் மனம் எனும் வங்கிக் கணக்கில் வைத்து
தவணை முறையில் தருவதற்கே ...                        
Kavignar Valvai Suyen

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...