சனி, 27 பிப்ரவரி, 2016

சொல்லிவிட்டேன் உன்னிடத்தில் .....சின்னச் சின்ன ஆசைகளை சொல்லிவிட்டேன் உன்னிடத்தில்
அள்ளிக்கொள்கிறாய் ஆசைதீர உன் விழிகளால்
உன் மனம் எனும் வங்கிக் கணக்கில் வைத்து
தவணை முறையில் தருவதற்கே ...                        
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...