சனி, 19 டிசம்பர், 2015

இன்னும் என்ன தேடுகிறாய் என்னிடத்தில் நீ…..அதி காலைத் துயில் எழுப்பி ஆசை முத்தம் அள்ளி இட்டாய்
ஈரம் இன்னும் காயலையே தித்திப்பும் தீரலையே
மாலை மஞ்சள் குளிக்கவைத்து
மன்மத பாணம் எய்கின்றாய் மன்னா..... ....
தொட்ட குறை விட்ட குறை என ஏதாச்சும் விடலையேடா
இன்னும் என்ன தேடுகிறாய் என்னிடத்தில் ஏதோ நீ
அந்தி வந்து பார்த்த அருந்ததியும் நாணுகிறாள்
ஆறாம் மீன்களான கார்த்திகை மாதரும்
உன்னிடமே
காந்தர்வம் கொள்கின்றார்.... .....                          
வெண் சாமரை வீசி வீசி வேடம் தாங்கல் ஆழும் வேந்தே
தோகைக் குழல் நீரலையில் தெப்பக் குளம் ஆச்சேடா  
நாம் மஞ்சம் கொண்ட பள்ளி அறை
ஆறு காலப் பூசையில் அர்த்த இராத்திரிக்கும் நேரம் ஆச்சு
காத்திருக்கும் பூத் திரியும் ஓர விழிப் பார்வாயிலே
உன்னைத்தானே தேடுது
மலருக்கு மலர் தாவும் வண்டல்லடா நீ
எனை ஆளும் மகராசன் நீயே நீயேதான்..... 

Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...